Opłata za wstęp

60,-Kč

dorośli 

40,-Kč

dzieci powyżej 3. roku życia,
studenci, emeryci,
renciści, posiadacze kart ZP i ZTP, towarzyszący ZTP

Dzieci do lat 3 GRATIS!